Home Contact/Links Disclaimer Sitemap

Update 04-01-2016


Nu derde betaalwijze walstroom voor de binnenvaart

 

Schreven wij in 2010 nog, dat er voor de binnenvaart één uniform (met girale verrekening achteraf, of via creditcard) betaalsysteem zou komen, afgeleid van de Pilot in de Drechtsteden.

Inmiddels is er naast Walstroom.nl en Parkline nu een derde walstroom betaalmethode voor de binnenvaart aan het ontstaan.

 

Zoals in Deventer, daar gebruikte de Gemeente nog een eigenlijk cliëntonvriendelijk pre-paid systeem, waarbij een schipper tevoren moet bepalen hoeveel kWh hij zou gebruiken en waarbij eventueel niet gebruikte kWh's niet werden gerestitueerd.

Hier kwam de Algemene Schippers Vereniging tegen in 't geweer en verzocht Gemeente Deventer de walstroomkasten te voorzien van één van die inmiddels twee uniforme betaalsystemen.

 

SAB-ECOcardDe Gemeente weigerde omdat zij vond, dat de kosten van deze beide bestaande payment providers te hoog zijn en koos voor het backoffice van de SAB-ECOcard (voor verrekening van vuilnis en de gasolieheffing), die elke schipper toch al aan boord heeft.

SAB Maritime ServicesSAB gaat nu ook* in Deventer daarmee de betaling voor walstroom regelen.

SAB is vanuit de overheid primair opgericht voor het inzamelen van de scheepsafvalstoffen en als extra faciliteit biedt zij gemeenten ook de mogelijkheid tegen een acceptabel tarief als backoffice te fungeren voor walstroomfaciliteiten.

 

Begin januari 2016 zullen de walstroomkasten aan de kades in Deventer worden voorzien van de benodigde nieuwe cardreaders. Daarnaast houdt Deventer ook nog het pre-paid systeem in tact. Voor wie zou je zeggen?

Tja, en dan nu maar eens afwachten of de kWh-prijs voor schippers in Deventer ook substantieel lager komt te liggen dan in steden die gebruik maken van de andere betaalsystemen.

 

* SAB regelt walstroombetalingen via haar ECOcard al aan de kades van Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel,
  op de
cruisevaart steiger in Medemblik, terwijl op de Haparandedam in het Noordzeekanaal de card gebruikt wordt voor de
  verrekening van drink- en vuilwater. 

 

Update 20-12-2012


Walstroom Binnenvaart

 

Inmiddels wordt op tal van plaatsen, ondersteund met een generator verbod, walstroom aangeboden aan de binnenvaart:

van Amsterdam, Rotterdam, Gouda, Alphen a/d Rijn, Drechtsteden tot inmiddels Vianen, Nieuwegein Zaandam, Haarlem, Wageningen en recent Terneuzen aan toe.


Zie ook ons eerdere artikel uit april 2010: klik hier 

 

Klik hier voor: Walstroom en het Generator-verbod   

 

Updates dd. 27 februari 2012 & 20 december 2012

 

Bij de beoordeling van het tarief dient o.i. meegenomen te worden, dat de Wethouder Jan van der Meer Nijmegen

installatiekosten volledig gesubsidieerd worden.

Zo dus ook in Arnhem en Nijmegen waar in totaal op vier locaties de te plaatsen walstroom installaties volledig betaald worden uit een subsidie van € 3 ton van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Een subsidie onder auspiciën van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), aldus de Nijmeegse wethouder Jan van der Meer op 27 augustus 2012. De walstroom komt beschikbaar op de Waalkade in Nijmegen. "De kade moest sowieso op de schop worden genomen, dit walstroomproject sluit daar mooi bij aan." De wethouder schetst dat de walstroomkasten een gelikte vormgeving krijgen. "Er moet ook worden gedacht aan zitplaatsen erbij." Volgens Van der Meer is naast de drie ton rijkssteun geen extra geld nodig voor het project. "Hier moet het mee lukken." Volgend jaar moeten de laadpunten klaar zijn.

 

Tarief van de walstroom voor de Binnenvaart


Klik hier voor het tarievenoverzicht incl. 19% BTW van Walstroom.nl per 27-02-2012.

Klik hier voor het tarievenoverzicht incl. 21% BTW van Walstroom.nl per 01-10-2012.

De tarieven worden door de havens individueel bepaald,


Wij zien, dat dit jaar alleen de BTW verhoging is doorberekend;
Amsterdam, Haarlem en Zaandam zijn het duurst met € 0,3457 en Wageningen met € 0,1729 het goedkoopst.

Op alle andere loaties is het tarief € 0,2745 per kWh.

 

Walstroom

 

Een op zich geweldige ontwikkeling die borg staat voor minder locale uitstoot, minder fijnstof en minder lawaai voor omwonenden en zeker wat dit laatste aangaat ook zeker voor de schippers zelf.

 

Een faciliteit door locale overheden geschraagd met een generatorverbod op plekken waar walstroom beschikbaar is om Nederland te helpen aan onze internationale klimaat verdragsverplichtingen te voldoen.

 

Vanuit de schipperswereld lezen we echter ook wel wat kanttekeningen:

Zo gaat 't bij een binnenschip niet om een snoertje zoals wij gebruiken voor onze elektrische heggeschaar.

Dit zijn 3 fase kabels die je, als 't om meer dan 15 meter lengte gaat, niet zomaar draagt. En de vereiste kabellengtes zijn vaak wel wat langer.

 

Want de walstroomkasten staan niet zoals wij dat in jachthavens gewend zijn keurig per box, of nog beter met een aansluitpunt in de steiger opgesteld. En lig je dus met je schip van 60 meter lengte ten opzichte van jouw boordaansluiting net verkeerd om voor de wal, dan heb je 't over een serieuze kabel.

En dan zitten zoals bij de nieuweste kasten in Terneuzen de aansluitingen aan de verkeerde kant van de kast, wat ook nog eens onveilig is.

 

Een kabel die je dan wel zelf bij je moet hebben, los nog van de aanpas-singen aan boord van je schip om van walstroom gebruik te kunnen maken. Dit is  natuurlijk altijd zo, alleen voor schippers is 't wel een extra kostenpost

 

Om nog maar niet te spreken van de situatie, dat je met meerdere schepen tegen de wal ligt en jij het buitenste schip bent.

 

En Oh ja, dan is het nog eens extra onhandig als 's ochtends het eerste tegen de wal liggende schip eerder wil vertrekken, want dan moet je toch wat met jouw kabel.

Kortom vanuit de schipperswereld is er wel weerstand en dat is te begrijpen.

Een weerstand die, ondanks de techniek van het schitterende betaalsysteem, waar wij best jaloers op zijn, nog eens wordt aangejaagd door het tarief per kWh.


In de hieronderstaande berekeningen wordt nog met 19 % btw gerekend. 

 

Op de site van Eneco zoeken we op wat stroom voor grootverbruikers kost: download klik hier

Een dagstroom kWh kost € 0,0849 en een nachtstroom kWh kost € 0,525

Daar komt de z.g. energiebelasting bij, die is weliswaar voor de eerste 10.000 kWh € 0,11 en tot vervolgens 50.000 kWh € 0,0406 eurocent, maar daarboven nog slechts € 0,0108 tot een afname van 10 Milj kWh en daarboven € 0,000.

Nu is er een regel, dat Gemeenten hun energieafname voor gelijksoortige doeleinden, ook al vindt dit via verschillende afzonderlijke netaansluitingen plaats, voor de staffel in deze energieheffing mogen samentellen. 

Dat betekent, dat de energieheffing voor de nu vanwege walstroom levering extra afgenomen kWh's waarschijnlijk maar slechts € 0,0108 is.

 

Natuurlijk is het zo, dat er voor elke aansluiting op het net, zeker als het gaat om grote aansluitwaardes, aan Eneco's verzelfstandigd netwerkbedrijf Stedin moet worden betaald.

Dat is logisch, want de netwerkbeheerder moet zorgen dat zijn infrastructuur daartoe ter plekke op orde is.

 

Kijkend bij Stedin zien wij een voorbeeld afrekening met op de tweede pagina wel negen verschillende tariefcomponenten klik hier

Het totaal komt uit op € 0,0772 per kWh bij een verbruik van 4620 kWh in een maand bij een gecontracteerd vermogen van 138 kW.

Dit is een verbruik van nog maar 149 kWh per dag verdeeld over zo'n vier tot zes schepen dus 37 of 24 kWh.  (een beetje elektrisch aangedreven kruiser verbruikt het dubbele)

 

Tellen wij bovenstaande tariefonderdelen bij elkaar, dan leidt dit tot een prijs per kWh van:

voor de dagstroom

energiebelasting

netwerkkosten

Totaal dus

Totaal incl. BTW

€ 0,0849

€ 0,05448 (= het gemiddelde voor de eerste 50.000 kWh per jaar)

€ 0,0772

€ 0,21658 per kWh

€ 0,2577   per kWh

Dit ligt net nog onder de genoemde  "laagst gangbare prijs van € 0,27 per kWh".

 

 

Echter hierbij wordt geen rekening gehouden met schepen die voornamelijk 's nachts voor de wal liggen

met een 70% afname tegen nachtstroom tarief. Dan wordt het plaatje bij afname van 12*4620 kWh per maand toch wel anders, maar zelfs ook nog bij alleen dagstroomafname :

 

voor de dagstroom     12*4620*30% = 16.632 kWh à € 0.0849 =

voor de nachtsstroom 12*4620*70% = 38.808 kWh à € 0.0525 =

Energiebelasting eerste     10.000 kWh

Energiebelasting volgende 40.000 kWh

Energiebelasting over de laatste 5.440 kWh

Stedinkosten bij         12 * 4620 kWh à € 0,0772=

Totale kosten

Dit is dus voor            12*4620 kWh

Tellen we BTW er bij, dan komen we uit op

 

€ 1.412

€ 2.037

€ 1.100

€ 1.624

€      59

€ 4.280

€ 10.512

€ 0,1896 per kWh

€ 0,2256 per kWh

bij 100% dagstroom

€ 4.707

 

€ 1.100

€ 1.624

€      59

€ 4.280

€ 11.769

€  0,2123 per kWh

€  0,2526 per kWh

 

De binnenvaart branche zelf wil gebruik maken van het z.g. "industrietarief" à € 0,17 exl. BTW.

Dit ligt o.i. binnen handbereik als je rekening houdt met het z.g. samentellen van verbruik van gelijksoortige verbruiksdoeleinden binnen één gemeente.

Bij een totaal verbruik van bijv. 200.000 kWh is de energiebelasting nog maar:

€ 1.100 + € 1.624 + 150.000 * € 0,0108 = € 4.344 ; 200.000 dus € 0,0217 per kWh.

 

In de hierbovenstaande uitkomsten vervalt dan € 1.100 + € 1.624 + € 59 = € 2.783 : 55.440 kWh's = € 0,05 per kWh.

De uikomst wordt dan € 0,1896 - € 0,05 + € 0,0217 = € 0,163 per kWh.incl. BTW € 0,19397 voor 70/30% nacht/dag gebruik, of € 0,2123 - € 0,05 +€ 0,0217 = € 0,184 per kWh  incl. BTW 0,21896 bij 100% dagstroom gebruik.

 

Beide rekenmethodes in ogenschouw nemend vinden we hierin toch niet de onderbouwing van, zoals het tarief à € 0,27 per kWh: waarbij wel gesteld wordt dat schippers alleen voor het gebruik van walstroom betalen en de aanleg (Europees gesubsidieerd) en dienstverlening (welke da?) nvoor rekening van de gemeentes komt.

Wij dagen energie/netwerkdienst leveranciers graag uit aan te tonen, dat onze calculatie te florisant is.

 

Natuurlijk raakt ons als elektrisch varende pleziervaart de kWh-tariefontwikkeling in de binnenvaart zeer, omdat wij ook "grootverbruiker" zijn, van 15 à 20 kWh voor een beetje sloep, tot 75 à 100 voor een kruiser voor één nacht.

 

 

Walstroom en het Generator-verbod:

 

Één van de overigens terechte redenen voor de aanleg van walstroom voor de binnenvaart is het voorkomen van lawaai en fijnstof / het beschermen van de gezondheid.

 

Hoe kan het dat gemeenten het dan nog wel goed vinden, dat er bij bouwplaatsen grote gensets (dieselgeneratoren) worden gebruikt, zoals (in 2011) bij de bouw van het Stadsdeelkantoor aan het Europaplein in Amsterdam zoals wij zagen bij de METS?

 

 

 

Twee gensets bij kermis op de Markt in GoudaVan veel binnenschippers lezen wij dat dit hen, vooral ook in samenhang met het voor hen geldende generatorverbod, een doorn in het oog is.

 

Zoals het verhaal van een schipper die in Rotterdam aan de walstroom lag en bij de kubus woningen, dus midden in de stad ,een walmende generatorset aantrof.

 

Ook bij allerlei evenementen / kermissen staan er in de bewoonde omgeving gewoon gensets te draaien, zoals deze twee (foto's links) op 26 september 2012 tijdens de kermis op De Markt in Gouda!

Maar ook tijdens Bruisend Reeuwijk staan er diverse generatoren draaiend op nog geen meter afstand van het langslopende publiek.

 


Bovenstaande achtergrondfoto's zijn de ontwerpen voor de walstroomkasten zoals die in de Drechtsteden zijn gerealiseerd.

©2004-2017 Elektrischvaren.info Secured by XS4HumansOnly