Home Contact/Links Disclaimer Sitemap

Walstroom in Provincie Zuid-Holland

Nee dit is (nog) niet voor elektrisch varen bedoeld, maar wel voor een betere luchtkwaliteit in de regio en het is een ontwikkeling die wij vanuit z'n voorbeeldfunctie voor de recreatievaart bijzonder toejuichen.
Dit is de reden waarom wij aan deze ontwikkeling graag aandacht schenken.

 

Het gaat er om dat binnenvaartschepen als ze voor de wal liggen walstroom gebruiken in plaats van hun on-board genset.

Foto courtesy Prov. Z-H

In de directe omgeving leidt dit tot minder uitstoot van stikstofoxide en fijnstof. Ook gaat de uitstoot van CO2 omlaag, omdat elektrische energie uit walstroom energetisch efficiënter is, dan die uit een on-board genset.

Bovendien hebben omgeving en bemanning zelf geen last meer van het geluid van draaiende generatoren. Walstroom zorgt daarmee ook voor een prettiger leefomgeving.

 

De provincie Zuid-Holland plaatst in 2010 walstroomkasten bij maar liefst 19 openbare ligplaatsen en loswallen langs z.g. provinciale vaarwegen. klik voor overzicht hier.

Ook wordt het aantal laadpunten in de haven van Rotterdam (de oorspronkelijke z.g. Maashaven walstroom pilot) het aantal walstroomkasten dit jaar fors uitgebreid en vanaf 2011 is walstroom beschikbaar ook in de de Drechtsteden.

Walstroom kast met meerdere aansluitmogelijkheden Foto courtesy Prov. Z-H


Eén systeem
(helaas (nog) niet toegangelijk voor de recreatievaart)

Bij de nu door te voeren uitbreiding van het aantal walstroomkasten wordt gebruik gemaakt van het voor de Pilot Maashaven Rotterdam ontwikkelde systeem. Dat betekent, dat er overal sprake zal zijn van één uniform systeem van gebruik en betaling. Bij de ontwikkeling hiervan werd samengewerkt door het Havenbedrijf Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, Haven Amsterdam en de Drechtsteden.

Een speciaal bord geeft de plaats van de walstroomkasten aan. Dit bord is opgenomen in de geplande herziening van het BPR (Binnenvaart Politie Reglement).

icoon video Bekijk de video over walstroom.                                   Afbeeldingen: kast en attentiebord langs provinciale vaarwegen

Bord Walstroom

Aansluiting voor elk schip
Een kast heeft drie soorten aansluitingen: 230V (16A), 400V (32A) en 400V (63A). Elke kast biedt voldoende aansluitpunten voor alle schepen die bij de kast afgemeerd liggen. De provincie zal een dienstverlener contracteren die zorgt voor de exploitatie zodat schippers eenvoudig gebruik kunnen maken van de voorziening. Dat gaat dan op dezelfde manier als bij de pilot in de Maashaven Rotterdam (zie www.walstroom.nl). De systeem uniformiteit qua aansluiting (in de Maashaven Pilot Rotterdam alleen nog de 400V 5-polige CEE-stekker) en betaalwijze (per factuur achteraf, of via creditcard) geeft deze manier van walstroomlevering een hoge acceptatiegraad.

Generatorverbod en Stroomprijs
Walstroom kan alleen bijdragen aan de luchtkwaliteit als het ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Daarom voert de provincie op termijn een generatorverbod in op de locaties waar walstroom beschikbaar is. Naar verwachting is dat niet eerder dan in het najaar 2010, zodat de binnenvaart eerst kan wennen aan het systeem.

Vooralsnog (april 2010) geldt een tarief van € 0,24 incl. BTW per kWh, Dit tarief is zo gekozen omdat dit ongeveer overeenkomt met de kostprijs per kWh uit een on-board genset die op accijnsvrije diesel draait.

 

Terug naar Tarief walstroom binnenvaart

Locaties en planning

Nr.LocatiePlanning
1. Alphen a/d Rijn, De Heul Maart 2010
2. Gouda t.h.v. zorgcomplex Julianahof April / Mei 2010
3. Waddinxveen, Loswal Noordkade Mei 2010
4. Waddinxveen, Zuidkade Mei 2010
5. Alphen aan den Rijn, Gnephoek Mei 2010
6. Gorinchem, oostoever ten noorden van de Begraafplaatssluis Juni 2010
7. Gorinchem, Handelskade Juli 2010
8. Gorinchem, oostoever binnenzijde Grote Merwedesluis Juli 2010
9. Arkel ten zuiden van Rijksstraatwegbrug Juli 2010
10. Meerkerk, nabij de molen Juli / augustus 2010
11. Vianen, westoever binnenzijde sluis Augustus 2010
12. Vianen, oostoever binnenzijde sluis Augustus/september 2010
13. Vianen, oostoever tussen gemeentehaven en A2 viaduct September 2010
14. Delft, oostoever ten noorden van de Oostpoortbrug Oktober 2010
15. Leidschendam, oostoever ten zuiden van de sluis Oktober 2010
16. Rijnwoude, loswal Oktober 2010
17. Leiderdorp, loswal aan de Zijl Oktober 2010
18. Alphen aan den Rijn, Paltrokmolen Oktober 2010

Steun vanuit EU
Het walstroomproject is mede gefinancierd met steun van de Europees fonds voor de regionale ontwikkeling van de Europese Commissie.

Terug naar Tarief walstroom binnenvaart                            Bron: Prov. Z-H

 

©2004-2017 Elektrischvaren.info Secured by XS4HumansOnly