Home Contact/Links Disclaimer Sitemap

Hoe sterk moet de motor zijn, hoe groot het accupakket,
hoe lang / ver kan ik elektrisch varen en
wat kost het?              Direct door naar de rekenmodule


Onze rekenmodule geeft u hierop een antwoord.  
De berekening gaat uit van:

- waterlijnlengte en -breedte, 

- het gewicht van de boot,

- het gemiddeld verwachte aantal vaardagen per jaar,

- of u ook als ’t kouder is wilt varen en of u langere tochten wilt kunnen maken.
Tevens kunt u, als u die gegevens kent, motor/regeling- & schroefrendement aanpassen.

Click here for English explanation

Op basis hiervan krijgt u indicaties van:
-   verwachte romp- en kruissnelheid
-   benodigd motorvermogen,
-   capaciteit en gewicht van het accupakket, totale waterverplaatsing 
-   natte semi-tractie, of beter volledige tractie accu’s toe te passen
-   hoe ver u bij een bepaalde snelheden kunt varen en
-   wat het ongeveer kost.


De berekening is gebaseerd op uitgangspunten en overwegingen, die in de diverse onderdelen bij Achtergronden beschreven worden. 
Nogmaals de uitkomst is een indicatie, er zullen beslist afwijkingen voorkomen afhankelijk van rompvorm en motortype.

Bovendien kan een leverancier typisch kiezen voor een afwijkend samengestelde configuratie.
ElektrischVaren.info aanvaardt in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid.

Door naar de rekenmodule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20% extra accucapaciteit

 20% extra accucapaciteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kW waarde op basis van breedte/lengte ver-houding + motorregeling & schroefrendement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mede afhankelijk van aantal vaardagen per jaar en 

 hettype en gewicht van de loodaccu's

 

©2004-2017 Elektrischvaren.info Secured by XS4HumansOnly